Юридичні примітки

Адміністратором веб-сайту seni.ua є ТОВ «Белла-Трейд».

Власником бренду Seni є компанія: АТ “Торуньскє заклади матеріалув опатрункових С.А.” [Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.] (далі АТ ”ТЗМО С.А.” [TZMO S.A.]), із місцеперебуванням у місті Торунь, вул. Жулкєвскєго, 20/26, 87100, Торунь, зареєстрована Районним судом м. Торунь, VII Господарська колегія Національного судового реєстру за № 0000011286, ІПН 8790166790, КПП [REGON] 870514656, BDO 000013635.

Згода користувача

Якщо користувач не згоден дотримуватися нижчевказаних правил користування даним веб-сайтом, він повинен негайно припинити користування веб-сайтом. 

Авторські права

Весь зміст веб-сайту є твором згідно зі змістом закону про авторське право і охороняється законом. Жодна з його частин не може бути розмножена, поширена, опублікована, змінена або скопійована будь-яким чином (у тому числі електронним, механічним або іншим) без попередньої письмової згоди власника TZMO S.A.

TZMO S.A. не надає користувачам цього сайту жодних ліцензій або прав на твори, захищені авторським правом. Жодне з цих положень не може бути витлумачене, навіть непрямо, як надання, дозвіл або ж на іншій основі, будь-якої ліцензії або права на використання будь-якого права інтелектуальної власності, яке належить TZMO S.A. Будь-які дії, що порушують авторські права, заборонені.  

Товарні знаки та інші позначки

Всі товарні знаки, торгові найменування, логотипи, графічне оформлення та інші права на інтелектуальну власність, такі як патенти або промислові зразки, що використовуються чи надаються на даному веб-сайті, є власністю TZMO S.A. або третіх осіб, охороняються законом у Польщі та у світі. Забороняється використовувати їх будь-яким чином без попередньої письмової згоди TZMO S.A.

База даних 

Даний веб-сайт містить бази даних, які підлягають захисту згідно із законом про захист баз даних. Виробником бази даних є TZMO S.A. або третя особа, що має виключне право на вилучення даних і їх повторне використання повністю або значною мірою стосовно якості або кількості. 

Відмова від відповідальності 

Інформація на цьому веб-сайті не є пропозицією продажу, надання послуг або будь-якою іншою пропозицією у розумінні цивільного законодавства. 

Інформація на даному веб-сайті була підготована із необхідною акуратністю та добросовісністю, однак ні TZMO S.A., ані адміністратор сайту не несуть відповідальності за повноту і актуальність наданої інформації. Інформація, що міститься на цьому веб-сайті, може бути неповною, скороченою чи застарілою. Зокрема, тою мірою, якою це дозволено законом, виключається будь-яка відповідальність TZMO S.A., а також адміністратора сайту за наслідки використання користувачами інформації, отриманої з сайту, за збитки або шкоду, понесені прямо чи непрямо користувачами чи третіми особами, а також за інші негативні наслідки, які виникли в результаті доступа користувача до даного сайту або відсутності доступа, а також наслідки, пов’язані із використанням інформації, послуг, інструментів та рішень на цьому веб-сайті. 

TZMO S.A., а також адміністратор веб-сайту не несуть відповідальності за збитки або шкоду, що виникли в результаті переривання доступу до мережі і обслуговування, системних помилок комп’ютера, викликаних вірусами чи спілкуванням по електронній пошті.

TZMO S.A., а також адміністратор веб-сайту не несуть відповідальності за зміст, політику конфіденційності або функціонування зовнішніх сайтів, які мають посилання на цей веб-сайт або з нього. Користувач, який вирішив використовувати посилання для доступу до сторонніх веб-сайтів, робить це під свою відповідальність. 

Послуги, які надаються Сервісом

Сервіс надає наступні Послуги:

Підписка

Використання Підписки полягає у розміщенні замовлення Користувачем на отримання інформації з Сайту. Періодичність відправки матеріалів не вказана. Сайт не несе відповідальності за неможливість надання запитаної інформації з об’єктивних причин, які не залежать від власника.

Можливість відправки запиту через форму зворотнього зв’язку

На веб-сайті є форма зворотнього зв’язку, через яку користувач веб-сайту може відправити повідомлення / запит. При заповненні форми користувач повинен заповнити поле з адресою електронної пошти. Адміністратор веб-сайту залишає за сбою право не відповідати на поставлені питання.  

Інші послуги, які проводяться на веб-сайті

Через веб-сайт можуть проводитися програми лояльності, конкурси та рекламні акції, а також дослідження ринку та споживачів. Детальні умови їх реалізації будуть міститися у правилах. Участь у перерахованих вище заходах буде можлива після прийняття умов даної угоди за допомогою форми. 

Вищевказані послуги надаються безкоштовно, мінімальний і максимальний період їх надання не визначені. Користувач несе самостійно витрати на плату оператора Інтернету при підключення до сервера, на якому знаходиться сервіс. 

Початок використання веб-сайта здійснюється шляхом згоди на обробку персональних даних в об’ємі, детально описаному у документі Приватна політика